Forbind dig med dig selv

Forbind dig med dig selv

Det moderne frakoblede liv


Selvom teknologien på mange områder, har bragt os nærmere, så har den også en bagside, og det er paradoksalt nok, at mange føler sig frakoblet og kørt ud på et sidespor, der opleves som kunstigt og fragmenteret. I dag er det sådan at man næsten kan leve et 100 % digitalt liv, og foretage sig alt man skal foran en skærm, og det er så langt væk fra den måde hvorpå vi er skabte til at leve. Derfor er det ikke så mærkeligt, at rigtig mange bliver syge fysisk og mentalt, og det er noget, vi som samfund skal tage aldeles alvorligt. Et samfund er ikke bedre end dets befolkning, og hvis store dele af befolkningen ikke har det godt, så smitter det af på samfundet som helhed, lige som det også påvirker de ramte personer individuelt og deres nære omgivelser. Så hvis du gerne vil gøre noget godt for dig selv, så prøv at komme mere ud i naturen!.