https://pantebrev.dk/

https://pantebrev.dk/

Pantebrev.dk

Pantebrev.dk hjælper dig med at få et billigt lån udenom bankerne. Pantebrevslån er et godt alternativ til boliglån, mest tiltænkt dem, som vil købe bolig udenfor storbyområderne, da det dér kan være ret svært at få et billigt realkreditlån i bankerne til en bolig med en pris på under én million kr.

Pantebrev.dk giver dig en individuel helhedsvurdering og hjælper dig til at finde det bedste pantebrevslån.

Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev er et bevis på, at du har pantsat din ejendom. Du låner penge, men er du ikke i stand til at betale dem tilbage, kan panthaveren sælge din ejendom for at få sine penge igen.

Der er forskellige slags pantebreve:

Et realkreditpantebrev tegnes, når du sætter din ejendom i pant hos et realkreditinstitut og der laves et gældsbrev, hvori der står, hvad du skylder. Denne type pantebrev kan dog kun dække (og du kan altså kun låne) op til 80% af ejendommens værdi.

Et sælgerpantebrev er nærmest bare en indbyrdes aftale mellem sælgeren og køberen af huset. Her betaler køber af på huskøbet til sælger. Det kan være en nem og billig måde at gøre det på, da der ikke løber gebyrer på lånet, som der gør med banklån. Renter og rammer ved tilbagebetaling fastsættes af parterne selv.

Dette kræver dog, at sælger har råderum i økonomien til ikke at behøve pengene lige nu.

Et ejerpantebrev er, når du udsteder et pantebrev til dig selv og “sælger det videre”, som sikkerhed for lån. Ejerpantebreve kan bruges flere gange, så du ikke skal betale tinglysning for flere pantebreve.

Send kommentar